Stan projektu

Przekładnia

Struktura przekładni

Wyznaczenie parametrów kół

Modyfikacja parametrów kół

Odległości osi

Przełożenia

Dane eksploatacyjne

Współczynniki

Kryteria cząstkowe

Parametry optymalizacji

Wyniki obliczeń