W programie wyróżniono dwa zestawy współczynników, których wartości mogą być zmieniane, w okienku dialogowym 'Współczynniki'. Okienko to zawiera współczynniki dotyczące wytrzymałości stopy zęba oraz naprężeń kontaktowych. W pierwszym zestawie można zmieniać: współczynnik zastosowania k_a, minimalny współczynnik bezpieczeństwa s_f_min, współczynnik korekcji naprężeń y_st oraz współczynnik trwałości. Dla naprężeń kontaktowych dostępne są: graniczny współczynnik bezpieczeństwa s_h_min, współczynnik trwałości z_nt oraz lepkość kinematyczna oleju w temperaturze 50 stopni ni_50.Wartości współczynników są umieszczane również w pliku wyjściowym (w wynikach obliczeń) i jeżeli ten plik zostanie użyty jako plik startowy do nowych obliczeń, wartości współczynników będą zachowane.