Kolejny etap realizacji projektu to odległości osi. W okienku dialogowym 'Odległości osi', pokazanym na poniższym rysunku, znajdują się następujące kolumny: nr pary, koła pary, aktualna odległość osi kół (dla każdej pary) i zadana odległość osi kół (wybierana lub wpisywana przez użytkownika). Okienko ma trzy zakładki, które mogą pomieścić do 30 par kół.Niektóre pary kół mogą być skojarzone z tymi samymi wałkami czyli powinny mieć identyczne odległości osi. W takich przypadkach zmiana którejkolwiek z odległości w kolumnie zadana odległość osi kół, powoduje równoczesną zmianę odległości dla par skojarzonych.

Opcja 'Odległości osi' może być wykorzystana na trzy sposoby:

1. użytkownik nie wprowadza żadnych zmian, aktualne i zadane odległości osi są identyczne; program podczas optymalizacji stara się zachować aktualne odległości osi,

2. użytkownik modyfikuje odległości osi w kolumnie zadana odległość osi kół, wybiera lub wpisuje własne wartości; podczas optymalizacji program dąży do uzyskania zadanych odległości osi;

3. zaznaczenie pola odległości osi wyznaczane podczas optymalizacji pozwala na zmianę odległości osi podczas obliczeń w korelacji z kryteriami optymalizacji.

Trzeci sposób jest nadrzędny w stosunku do pozostałych, jeżeli zostanie wybrany będzie decydował o odległościach osi niezależnie czy wprowadzimy jakieś zmiany w kolumnie zadana odległość osi kół.

Takie podejście do zagadnienia pozwala na optymalizację istniejącej przekładni (sposób 1), pewną modyfikację odległości osi w istniejącej przekładni (sposób 2) lub na poszukiwanie lepszych lub zupełnie nowych rozwiązań (sposób 3).