W programie można założyć pewną tolerancję dla przełożeń poszczególnych biegów. Pozwala to na zmianę ilości zębów kół zębatych, podczas obliczeń optymalizacyjnych. Dla wybranego biegu (Nr biegu) wyświetlane jest przełożenie oraz aktualne odchyłki dolna i górna przełożenia, plus wynikające z nich graniczne wartości przełożeń. Zmiany wartości odchyłek powodują wyznaczenie nowych granicznych wartości przełożeń.
Przycisk Anuluj powoduje powrót do okienka dialogowego Stan projektu, przy czym dane odnośnie zmienionych odchyłek przełożeń przekładni nie zostaną zaakceptowane. Przycisk Zatwierdź akceptuje wprowadzone zmiany odchyłek dolnych i górnych przełożeń i powoduje przejście programu do okienka dialogowego Stan projektu.