W okienku dialogowym Stan projektu umieszczono wszystkie etapy konieczne do wykonania obliczeń optymalizacyjnych przekładni. Jeśli dany etap, opisany na przycisku, został wykonany, wówczas pole Stan dla tego etapu zostaje zaznaczone i można przejść do realizacji kolejnego etapu.

Uwaga: wszelkie zmiany wprowadzone w poszczególnych etapach nie wpływają na zawartość pliku z danymi wejściowymi a są wprowadzane do pliku z wynikami i będą zapisane na dysku tylko w przypadku wykonania przynajmniej jednego kroku obliczeń. Każdy plik z wynikami obliczeń może być wykorzystany jako punkt startowy do kolejnych obliczeń.Po zaznaczeniu przez program wszystkich pól Stan, możliwe jest przeprowadzenie obliczeń przekładni. Można oczywiście wracać do poprzednich stanów i korygować dane w nich zawarte.

Przycisk Oblicz rozpoczyna proces obliczeń, który może być dowolnie długo kontynuowany. Wybranie przycisku Pomoc uruchamia aktualnie otwartą pomoc programu, a naciśnięcie przycisku O progr. wyświetla informacje o wersji i autorach programu.Naciśnięcie przycisku Co nowego? powoduje wyświetlenie informacji o głównych zmianach wprowadzonych do programu, w odniesieniu do poprzedniej wersji.Program uruchamia automatyczną aktualizację raz na miesiąc. Istnieje również możliwość uruchomienia aktualizacji na życzenie, w dowolnej chwili podczas pracy programu. Po zaznaczeniu pola wyboru 'Sprawdź uaktualnienie' i wybraniu przycisku Kontynuuj, rozpoczyna się proces aktualizacji programu. Na ekranie pojawia się kolejne okienko, które pozwala na uaktualnienie programu:Jeśli wyświetlone zostanie poniższe okienko, to należy czekać ponieważ program jest pobierany z serwera. Okienko to znika tuż przed rozpoczęciem instalacji.  Program po zasygnalizowaniu zakończenia instalacji, uruchamia się ponownie automatycznie i zgłasza się gotowy do pracy już w nowej wersji, czyli użytkownik nie musi zamykać starej wersji i uruchamiać nowej.Jeżeli zainstalowana w komputerze wersja jest identyczna z umieszczoną na serwerze, wówczas program kończy proces aktualizacji komunikatem pokazanym poniżeji przechodzi do trybu normalnej pracy. Mogą pojawić się również inne komunikaty, na które należy odpowiednio zareagować.

Z poziomu okienka 'O programie' można również uruchomić stronę programu.


W okienku dialogowym ‘Stan projektu’ znajduje się również przycisk Narzędzia. Ponieważ opcja ta jest dość złożona, to została opisana w osobnym punkcie 'Narzędzia'. W każdej chwili wykorzystanie przycisku Zakończ, w okienku ‘Stan projektu’, powoduje przerwanie procesu przygotowania danych do obliczeń lub etapu obliczeń oraz zamknięcie programu.


Jeżeli nie zostały zaznaczone wszystkie pola Stan i zostanie użyty przycisk Oblicz, wówczas pojawi się następujący komunikat:Użycie przycisku English powoduje przełączenie programu na wersję angielską, jak pokazano poniżej:Tylko na tym etapie realizacji projektu możliwe jest przełączenie programu na inną wersję językową. Jeżeli program jest uruchamiany w systemie operacyjnym o wersji językowej innej niż polska, wówczas automatycznie wybierany jest język angielski.