W okienku Dane eksploatacyjne można wybrać lub wpisać następujące grupy danych:

- Moment wejściowy oraz Obroty wejściowe

lub

- Moc oraz Obroty wejściowe
Przycisk Anuluj powoduje powrót do okienka dialogowego Stan projektu, przy czym zmienione dane eksploatacyjne dla przekładni nie zostaną zaakceptowane. Przycisk Zatwierdź akceptuje dane eksploatacyjne i powoduje przejście programu do okienka dialogowego Stan projektu.