Rysunek przedstawia okienko dialogowe Parametry optymalizacji, w którym wybiera się: procedurę optymalizacji (Procedura optymalizacji), automatyczne uruchamianie procedur optymalizacji (Przełączaj procedury automatycznie), ilość kroków (Ilość kroków etapu optymalizacji), ilość wznowień optymalizacji (Ilość wznowień optymalizacji) oraz sposób wznowień (Sposób wznowień): losowy lub zdeterminowany (2 metody) a także maksymalną ilość kroków obliczeń (Maks. ilość kroków). Ze wznawianiem obliczeń wiąże się kolejny parametr Delta_x_max, który określa maksymalną wartość przyrostów współrzędnych wektora modyfikacji położenia. Istnieje również możliwość wyboru pojedynczego kroku obliczeń (Tylko jeden krok). Podczas obliczeń poszczególne parametry można wielokrotnie zmieniać.W programie zastosowano trzy procedury optymalizacji z biblioteki IMSL (NNLPF, BCONF, BCPOL), procedurę NLPQLP (Prof. K. Schittkowski) oraz procedurę SSW_MM (M. Martyna) napisaną w oparciu o artykuł [1]. System pozwala na dowolną kolejność stosowania procedur optymalizacji. Każda z nich może być wykorzystana wielokrotnie, jak również mogą pracować zamiennie. Włączenie opcji Przełączaj procedury automatycznie powoduje wielokrotne, automatyczne przełączanie procedur, w trakcie obliczeń. Parametry Ilość kroków etapu optymalizacji oraz Ilość wznowień optymalizacji decydują o złożoności obliczeń danego etapu optymalizacji. Pierwszy z nich określa maksymalną ilość kroków optymalizacji realizowanych przez poszczególne procedury przy ich jednokrotnym uruchomieniu. Opracowany algorytm kontynuacji poszukiwań rozwiązań globalnych wykorzystuje drugi z parametrów czyli Ilość wznowień optymalizacji. Po znalezieniu lokalnego minimum, algorytm tworzy nowy punkt startowy (na bazie punktu minimum) i wznawia obliczenia. Parametr Sposób wznowień pozwala na wybór sposobu modyfikacji współczynników korygujących położenie punktu startowego. Do dyspozycji są dwie metody zdeterminowane oraz jedna losowa. Włączenie opcji Przełączaj automatycznie powoduje wielokrotne, automatyczne przełączanie sposobu wznowień, w trakcie obliczeń. Delta_x_max ustala maksymalną wartość przyrostów współrzędnych wektora modyfikacji położenia. Parametr Maks. ilość kroków określa sumaryczną, dopuszczalną ilość kroków ze wszystkich etapów obliczeń i najczęściej będzie wykorzystany przy włączonej opcji Przełączaj procedury automatycznie, powodując zatrzymanie obliczeń po wykonaniu zadanej ilości kroków obliczeń.

Przycisk Anuluj powoduje powrót do okienka dialogowego Stan projektu, przy czym dane odnośnie parametrów optymalizacji nie zostaną zaakceptowane. Przycisk Zatwierdź akceptuje zestaw parametrów optymalizacji i powoduje przejście programu do okienka dialogowego Stan projektu.


[1] Molina D., Lozano M., Sanchez A. M., Herrera F.: Memetic algorithms based on local search chains for large scale continuous optimization problems: MA-SSW-Chains. Springer-Verlag 2010.