Moduł 'Narzędzia' ma udostępniać użytkownikowi dodatkowe, przydatne funkcje, które bezpośrednio nie są wykorzystane w procesie realizacji etapów projektu. Aktualnie dostępna jest tylko opcja 'Obliczenia', pokazana poniżej. Okienko składa się z dwóch części. Pierwsza dotyczy możliwości wyliczania grubości zęba 'gkn' na średnicy podziałowej (po łuku), na podstawie zadawanych lub wybieranych wartości: współczynnika korekcji 'x', modułu 'm' oraz kąta zarysu 'alfa0'. Drugi fragment zapewnia operacje odwrotną czyli znana jest grubość zęba 'gkn' na średnicy podziałowej a poszukuje się współczynnika korekcji 'x' dla zadanych wartości modułu 'm' oraz kąta zarysu 'alfa0'.



Obliczenia wykonywane są w trybie interaktywnym - każda zmiana któregokolwiek parametru powoduje natychmiastową zmianę szukanej wielkości.



Na rysunku poniżej pokazano działanie opcji dla przypadku obliczania współczynnika korekcji.  



Jeśli w wyniku obliczeń, dla zadanych wartości parametrów, zostanie przekroczony przyjęty zakres zmienności współczynnika korekcji, wówczas pojawia się komunikat z ostrzeżeniem.