1. Pomoc odpowiada wersji 1.3.3 programu PRZEKLADNIA (PRZEKLADNIA_ZS).
  2. Można również skorzystać z pliku Demo.exe, który znajduje się na stronie programu Przekładnia’, opisów ze stron programu oraz załączonych tam przykładów.