Zrzuty ekranu
Poniżej pokazano przykładowe zrzuty ekranu w celu zademonstrowania niektórych możliwości programu. Po kliknięciu na wybraną miniaturkę, wyświetlany jest powiększony obraz. Kolejne zrzuty można zobaczyć klikając myszką w strzałki po lewej lub prawej stronie ekranu, ewentualnie klikając w pobliżu lewego lub prawego boku rysunku. Ten sam efekt można uzyskać korzystając z klawiszy kierunkowych klawiatury (strzałki). Przegląd można zakończyć klikając myszką poza obszarem rysunku lub używając przycisku X (prawy górny róg zrzutu) a także klawisza ESC na klawiaturze.