Poniżej umieszczono kilkanaście artykułów prezentujących polioptymalizację wybranych przekładni zębatych typu power shift, które mogą być stosowane w maszynach roboczych, na przykład ładowarkach kołowych. Artykuły załączono w dwóch formatach: ‘HTML’ oraz ‘PDF’. W celu zapoznania się z danym artykułem, wystarczy kliknąć w jeden z poniższych linków.

Przykład 1


SYSTEM  KOMPUTEROWY PROJEKTOWANIA PRZEKŁADNI ZĘBATYCH

XV KONFERENCJA  NAUKOWA PROBLEMY  ROZWOJU  MASZYN ROBOCZYCH  ZAKOPANE  2002

HTML           PDF

Przykład 2


OPTYMALIZACJA SKRZYNI PRZEKŁADNIOWEJ TYPU "POWER SHIFT"

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA  NAUKOWO-TECHNICZNA  NAPĘDY  MASZYN TRANSPORTOWYCH -2002

HTML           PDF

Przyk
ład 3

WIELOKRYTERIALNA OPTYMALIZACJA PRZEKŁADNI ZĘBATYCH

ZESZYTY  NAUKOWE POLITECHNIKI  ŚLĄSKIEJ SERIA: TRANSPORT  Z.53
2004
HTML           PDF

Przyk
ład 4

ROLA CZYNNIKÓW MATERIAŁOWYCH I TECHNOLOGICZNYCH W NUMERYCZNYCH SYSTEMACH PROJEKTOWANIA PRZEKŁADNI ZĘBATYCH


GÓRNICTWO ODKRYWKOWE    NR 4-5/2008


HTML           PDF

Przykład 5


BADANIA NUMERYCZNE WARUNKÓW SMAROWANIA W ZAZĘBIENIACH KÓŁ PRZEKŁADNI MASZYN ROBOCZYCH O DUŻYM ZAKRESIE ZMIENNOŚCI OBCIĄŻEŃ.


XXII KONFERENCJA  NAUKOWA PROBLEMY  ROZWOJU  MASZYN ROBOCZYCH  ZAKOPANE  2009

HTML           PDF

Przyk
ład 6

KSZTAŁTOWANIE KRZYWEJ PRZEJŚCIOWEJ U PODSTAWY ZĘBA W ASPEKCIE MINIMALIZACJI NAPRĘŻEŃ ZGINAJĄCYCHPRZEGLĄD MECHANICZNY 5/2010


HTML           PDF

Przyk
ład 7

ANALIZA NAPRĘŻEŃ KONTAKTOWYCH I NAPRĘŻEŃ ZGINAJĄCYCH WYSTĘPUJĄCYCH W PRZEKŁADNIACH POWER SHIFT

TRIBOLOGIA 2011, V42 , NR 3

HTML           PDF

Przykład 8

THE ANALYSIS OF THE SLIPPAGE
AND CONTACT STRESS IN THE MESHING OF THE POWER-SHIFT TYPE GEARTRIBOLOGIA 2016, NR 5

HTML           PDF

Przykład 9

ANALYSIS OF CONTACT AND  BENDING
STRESSES IN GEARBOX SWITCHING
UNDER LOADTRIBOLOGIA 2017, NR 4

HTML           PDF

Przyk
ład 10

ANALYSIS INTO INFLUENCE OF SELECTED TOOTHED GEAR PARAMETERS ON THE VALUE OF SLIPPAGE AND CONTACT STRESSES IN CYLINDRICAL GEARBOX


TRIBOLOGIA 2018, NR 4

HTML           PDF

Przykład 11

DISTRIBUTION OF CONTACT STRESSESS AND INTER-TOOTH SLIP IN BILATERAL AND UNILATERAL ENGAGEMENTTRIBOLOGIA 2019, NR 4

HTML           PDF
Przykłady

Optymalny dobór parametrów przekładni

Copyright @ 2021 Marek Martyna