Przykłady
Poniżej umieszczono kilkanaście artykułów prezentujących polioptymalizację wybranych przekładni zębatych typu power shift, które mogą być stosowane w maszynach roboczych, na przykład ładowarkach kołowych. Artykuły załączono w dwóch formatach: ‘HTML’ oraz ‘PDF’. W celu zapoznania się z danym artykułem, wystarczy kliknąć w jeden z poniższych linków.
Przykład 1
SYSTEM KOMPUTEROWY PROJEKTOWANIA PRZEKŁADNI ZĘBATYCH
XV KONFERENCJA NAUKOWA PROBLEMY ROZWOJU MASZYN ROBOCZYCH ZAKOPANE 2002
Przykład 2
OPTYMALIZACJA SKRZYNI PRZEKŁADNIOWEJ TYPU "POWER SHIFT"
MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA NAPĘDY MASZYN TRANSPORTOWYCH 2002
Przykład 3
WIELOKRYTERIALNA OPTYMALIZACJA PRZEKŁADNI ZĘBATYCH
ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ SERIA: TRANSPORT Z.53
2004
Przykład 4
ROLA CZYNNIKÓW MATERIAŁOWYCH I TECHNOLOGICZNYCH W NUMERYCZNYCH SYSTEMACH PROJEKTOWANIA PRZEKŁADNI ZĘBATYCH
GÓRNICTWO ODKRYWKOWE NR 4-5/2008
Przykład 5
BADANIA NUMERYCZNE WARUNKÓW SMAROWANIA W ZAZĘBIENIACH KÓŁ PRZEKŁADNI MASZYN ROBOCZYCH O DUŻYM ZAKRESIE ZMIENNOŚCI OBCIĄŻEŃ
XXII KONFERENCJA NAUKOWA PRMR ZAKOPANE 2009
Przykład 6
KSZTAŁTOWANIE KRZYWEJ PRZEJŚCIOWEJ U PODSTAWY ZĘBA W ASPEKCIE MINIMALIZACJI NAPRĘŻEŃ ZGINAJĄCYCH
PRZEGLĄD MECHANICZNY 5/2010
Przykład 7
ANALIZA NAPRĘŻEŃ KONTAKTOWYCH I NAPRĘŻEŃ ZGINAJĄCYCH WYSTĘPUJĄCYCH W PRZEKŁADNIACH POWER SHIFT
TRIBOLOGIA 2011, V42 , NR 3
Przykład 8
THE ANALYSIS OF THE SLIPPAGE
AND CONTACT STRESS IN THE MESHING OF THE POWER-SHIFT TYPE GEAR
TRIBOLOGIA 2016, NR 5
Przykład 9
ANALYSIS OF CONTACT AND BENDING
STRESSES IN GEARBOX SWITCHING
UNDER LOAD
TRIBOLOGIA 2017, NR 4
Przykład 10
ANALYSIS INTO INFLUENCE OF SELECTED TOOTHED GEAR PARAMETERS ON THE VALUE OF SLIPPAGE AND CONTACT STRESSES IN CYLINDRICAL GEARBOX
TRIBOLOGIA 2018, NR 4
Przykład 11
DISTRIBUTION OF CONTACT STRESSESS AND INTER-TOOTH SLIP IN BILATERAL AND UNILATERAL ENGAGEMENT
TRIBOLOGIA 2019, NR 4
Przykład 12