Przekładnia
Program komputerowy PRZEKŁADNIA, służy do projektowania przekładni zębatych o prostej linii zęba (program PRZEKŁADNIA_ZS do projektowania przekładni o śrubowej linii zęba). Mogą to być przekładnie klasyczne, o różnym stopniu złożoności, jak również przekładnie typu ‘power shift’. Program ten pozwala na wielokryterialną optymalizację przekładni ze względu na różne, wybierane skojarzenia kryteriów. Obliczenia wytrzymałościowe przekładni można aktualnie realizować według normy ISO 6336.

Wykorzystanie optymalizacji wielokryterialnej umożliwia, z punktu widzenia użytkownika (dowolne zestawy kryteriów cząstkowych i ich wag), różne podejścia do projektowania skrzyń przekładniowych. Zastosowanie wydajnych procedur optymalizacyjnych zapewnia sprawne poszukiwanie jak najlepszych rozwiązań.

Ze względu na olbrzymią ilość parametrów, współczynników niezbędnych do przeprowadzenia obliczeń, przyjęto zasadę, że docelowo prawie wszystkie dane będą miały, w okienkach dialogowych, wstępnie przyjęte wartości (proponowane przez program). Wobec powyższego, nawet użytkownik z niewielką wiedzą w zakresie projektowania przekładni zębatych, będzie w stanie przeprowadzić obliczenia i uzyskać zadowalające wyniki. Przewiduje się duże korzyści z eksploatacji programu PRZEKŁADNIA, znacznie krótszy cykl projektowy, zoptymalizowane elementy jak i całość przekładni.

Na stronie Przykłady przedstawiono kilka artykułów prezentujących polioptymalizację przykładowych przekładni zębatych typu power shift, które są stosowane w maszynach roboczych na przykład ładowarkach kołowych.
Na stronie Opis programu przedstawiono więcej szczegółów dotyczących budowy programu.
Strona Zrzuty ekranu pozwala na zapoznanie się z wyglądem niektórych fragmentów programu.
Program PRZEKŁADNIA jest ciągle rozwijany i często aktualizowany. Uaktualnienie jest wykonywane automatycznie; program sprawdza dostępność nowej wersji, z określoną częstotliwością i proponuje jej instalację.

Program dostępny jest w dwóch wersjach i tylko dla zarejestrowanych użytkowników: wersja demo oraz wersja pełna. Więcej informacji podano w opcji Pobierz program.
Kolejna strona 'Linki' zawiera krótkie charakterystyki innych programów autora i odnośniki do stron tych programów.
Dane kontaktowe podano na ostatniej stronie zatytułowanej Kontakt.
Pobierz program